EWI Consultancy

Over Ons

Het is niet iedereen gegeven om het werk uit te oefenen dat het dichtst bij je hart ligt. Harold Elshof is bij wijze van spreken geboren met een lastang in zijn handen.

Een liefhebber in hart en nieren en tegelijkertijd een specialist zoals je ze zelden vindt. Met veel theoretische kennis en een grote dosis praktische ervaring in zijn rugzak. Dat maakt Elshof Welding Inspection & Consultancy tot een ideale partner voor bedrijven die op zoek zijn naar een externe kracht.

Of het nu gaat om het coördineren van een lastig project (van offerte tot oplevering), begeleiding van medewerkers, training of certificering van medewerkers, opzetten van kwaliteitssystemen of controle c.q. ondersteuning bij audits; EWI Consultancy is de partij die je in huis wilt halen!

Consultancy

Als bedrijf kun je een project aannemen die ‘op het randje’ is. Met andere woorden: een opdracht die het uiterste vraagt qua deskundigheid en vakmanschap van de medewerkers.

Eigenlijk zou je er dan graag iemand bij willen hebben die kan helpen de lijnen uit te zetten, het proces bewaakt en een omgeving creëert waar de lassers optimaal presteren. EWI Consultancy kan die verbindende schakel zijn tussen tekentafel en werkvloer en kan soms zelfs (aantoonbaar) geld besparen voor de opdrachtgever.

EN 1090 & ISO 3834

Een CE markering is een conformiteitsverklaring, hiermee verklaart de fabrikant dat zijn product voldoet aan bepaalde veiligheidseisen. Deze eisen staan in beschreven in de EN 1090-1 voor de staalbouw. Vanaf 1 juli 2014 moet een fabrikant beschikken over een gecertificeerd productiebeheersingssysteem (FPC) dat voldoet aan de eisen van EN 1090-1.

EWI Consultancy kan u helpen bij het opzetten en onderhouden van een FPC systeem.
Hiermee voldoet u aan de wettelijke verplichting om CE markering af te geven op uw product.

Laskwaliteitsmanagementsysteem

Bijvoorbeeld de EN1090 & EN15085 verwijzen qua kwaliteitsborging van de lastechniek naar de EN ISO 3834 serie. las-kwaliteitsmanagementsysteem.

De NEN-EN-ISO 3834 certificering is een internationaal erkend kwaliteitsborgingsysteem voor laswerkzaamheden. In deze norm worden alle werkzaamheden op het gebied van lassen omschreven. De ISO 3834 is een kwaliteitsnorm die betrekking heeft op de gehele lasorganisatie. Deze certificering is het bewijs op het gebied van las technische werkzaamheden alle kwaliteitseisen heeft gewaarborgd

Vanaf de orderacceptatie tot aan de productafname worden alle stappen nauwkeurig volgens de kwaliteitsprocedures uitgevoerd. De ISO 3834-2 certificering geldt ook voor de verzorging van niet destructief onderzoek (NDO), het lassen vanuit gecertificeerde lasmethodebeschrijvingen (WPS, LMB), het lassen volgens de lasmethode kwalificatie (WPQ, LMK), de juiste toepassing en geconditioneerde opslag van lastoevoegmaterialen, het onderhoud aan lasapparatuur, het opleiden en kwalificeren van lassers, visueel onderzoek van de las ISO 17637 (voorheen EN 970) en materiaaltraceerbaarheid. Het hanteren van de ISO 3834-2 certificering betekent een waarborging voor de kwaliteit van uw product

De ISO 3834 serie kent 3 niveau’s

ISO 3834-2 strenge kwaliteitseisen

ISO 3834-3 strenge kwaliteitseisen

ISO 3834-4 elementaire kwaliteitseisen

EWI consultancy kan u helpen in dit traject.
Afhankelijk van uw product en/of opdrachtgevers kunt ervoor kiezen om het systeem te laten certificeren door een NOBO of alleen de werkwijze te hanteren.

 

Lastoezicht

Voldoen aan de eisen die worden gesteld in het kader van de NEN 1090 en EN-ISO 3834 is al een klus op zichzelf maar dan wordt ook nog lastoezicht verlangd. Niet ieder bedrijf heeft echter de omvang en de middelen om een persoon met de juiste kwalificaties op de loonlijst te zetten. In dat geval wil je graag vertrouwen op de deskundigheid  van een professional die zelf de lastang heeft gehanteerd en zich verder heeft geschoold in technieken, methoden en normen. Bovendien heeft Harold Elshof ruime jaren ervaring als werkvoorbereider en lasdeskundige op EXCL4 (comprehensive level). Schakel je EWI Consultancy in, dan ben je verzekerd van kwaliteit én maatwerk. De afspraken worden van tevoren keurig vastgelegd in een overeenkomst.

LMK & LK

Onderdelen van een ISO 3834 systeem zijn de LMK,LMB & LK

Lasmethodekwalificatie: Om de gevolgen van de warmte inbreng (heat input) op de mechanische eigenschappen van een materiaal vast te stellen moet je als bedrijf een LMK lassen, dit wordt vaak door de opdrachtgever of vanuit wetgeving geëist. Bij de LMK wordt het proefstuk niet destructief (NDO) en destructief (DO) onderzocht in een door de overheid geaccrediteerd laboratorium. De omvang van de beproeving is afhankelijk van het materiaal soort het lasproces het type lasverbinding en de gestelde eisen.

Lasmethodebeschrijving: De LMB is het communicatiemedium tussen de lasdeskundige en de lasser op de werkvloer. Een LMB  is een schriftelijk document. Hierin zijn de lasprocedures beschreven die de lasser of lasrobotoperator moet hanteren bij het lassen van zijn of haar werkstuk. Deze moet op de juiste manier zijn afgeleid van de LMK om ervoor te zorgen dat men binnen het bereik van de beproefde LMK werkt. De LMB zorgt er voor dat lasser en lasrobotoperator weten hoe het werkstuk gelast moet worden en welke materialen en posities daarvoor gebruikt moeten worden.

Lasserskwalificatie: Om aan te tonen dat de lasser voldoende handvaardigheid bezit om een las te produceren binnen de grensen van de gestelde aanvaardingscriteria op een specifiek bepaald laswerk. moet hij een LK lassen. Het proefstuk word bij de LK vaak alleen op onvolkomenheden onderzocht en dus niet op mechanische eigenschappen.

DNV-GL heeft een autorisatie overeenkomst afgesloten met EWI consultancy voor het afnemen van lasmethodekwalificaties en lasserskwalificaties. Hiermee is EWI consultancy bevoegd om kwalificaties af te nemen volgens onderstaande normen:

Lasserskwalificaties :

Lasserskwalificaties :

Inspectie

In de lastechnische industrie worden steeds meer eisen gesteld aan de kwaliteit en kwaliteitscontrole van het verrichte laswerk en het daarbij behorende onderzoek.

Van groot belang is het visueel onderzoek van het laswerk en de controle van de documentatie.
Met een juiste visuele controle op de meest voorkomende lasonvolkomenheden kunnen in een vroeg stadium problemen worden voorkomen.
EWI consultancy heeft ruime ervaring bij lastechnische inspecties en treed regelmatig op als IWI-c er of VTW2er.
Tevens hoort het verzorgen van een workshop over dit onderwerp tot de mogelijkheden.

Contact

Stuur me een e-mail via dit formulier

Bedankt! Ik heb de e-mail ontvangen.

Naam

E-mail adres

Bericht

Contact Info

06-15492299

info@ewi-consultancy.nl

Bakhuus 25, 8131NK Wijhe